Pentru remunerarea serviciilor arbitrale prestate de CURTEA  DE  ARBITRAJ  COMERCIAL  MARITIM  ȘI  FLUVIAL  DE  PE  LÂNGĂ  FUNDAȚIA  CARDINAL  POINTS, denumită în continuare Curtea de Arbitraj, se percepe o taxă de înregistrare în valoare de 150 euro sau echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plăţii, precum şi o taxă arbitrală formată din taxă administrativă şi onorariile arbitrilor.

 

Moneda :
RON  EURO
Valoarea obiectului cererii :

Numar arbitri :
1  3